• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības reģistrācija

3. Dibināšanas līgums

Dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

  • ziņas par dibinātāj-u/iem, ja dibinātājs ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tā sasniedzama;
  • ziņas par dibinātāj-u/iem, ja dibinātājs ir juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tās pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts, kas dokumentu izdevusi), amats un adrese, kurā tas sasniedzams, kā arī persona, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā paraksta dibināšanas līgumu;
  • dibināmās kooperatīvās sabiedrības nosaukums;
  • dibināmās kooperatīvās sabiedrības mērķi un uzdevumi; Pamatkapitāla lielums, pajas vērtība, paju sadalījums starp dibinātājiem un to apmaksas termiņi;
  • dibināmās kooperatīvās sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tie sasniedzami;
  • dibināmās kooperatīvās sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tie sasniedzami, ja sabiedrībai ir padome;
  • dibināmās kooperatīvās sabiedrības revidenta vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams, ja sabiedrībai paredzēts revidents;
  • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.