• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības reģistrācija

5. Pamatkapitāls

Kooperatīvās sabiedrības pamatkapitālu veido paju nominālvērtību kopsumma. Pamatkapitāls ir mainīgs.


Nosacījumi:

  • minimālo pamatkapitāla lielumu nosaka statūtos;
  • pamatkapitāls apmaksājams ar naudas vai mantisko ieguldījumu;
  • veicot naudas ieguldījumu, biedri atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā un saņem no bankas komercreģistra iestādei adresētu izziņu vai citu bankas izdotu dokumentu, kas apliecina līdz dibināšanai apmaksātā pamatkapitāla lielumu;
  • veicot mantisko ieguldījumu, jāsniedz mantiskā ieguldījuma atzinums, ko sagatavo persona, kas ir iekļauta Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstāvai mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu sniedz visi dibinātāji.