• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības reģistrācija

4. Statūti

Pēc dibināšanas līguma pieņemšanas tiek sagatavots statūtu projekts.


Dokumentā jānorāda:

 • kooperatīvās sabiedrības nosaukums;
 • darbības mērķi un uzdevumi;
 • darbības termiņš (ja kooperatīvā sabiedrība dibināta uz noteiktu laiku);
 • valdes skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;
 • padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome);
 • pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība (ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce);
 • pamatkapitāla minimālais lielums un pajas nominālvērtība;
 • iestāšanās maksas un biedra naudas lielums (ja tādas paredzētas);
 • kritēriji biedra statusa iegūšanai;
 • citi noteikumi, kas nav pretrunā ar likumu (nav obligāti);
 • parakstīšanas datums.
Kooperatīvās sabiedrības statūtu paraugs
13,6KB , DOCX , atjaunots