• lv
  • en

Kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Juridiskā adresi var mainīties uz sabiedrības pieteikuma pamata vai pašvaldības lēmuma. Ja juridiskā adrese mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās aktualizāciju komercreģistrā nav jāmaksā valsts nodeva un maksa par publikāciju. Vienlaikus ar juridiskās adreses maiņu veicami arī attiecīgi grozījumi statūtos.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: