• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības juridiskās adreses maiņa

2. Pārbaudi adresi

Kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kuru tā izmanto oficiālai saziņai.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • Juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv
  • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese