• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības izmaiņas padomes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce, ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce. Padomes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums. Padomes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.