• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības izmaiņas padomes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce, ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce. Padomes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums. Padomes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

Kooperatīvās sabiedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.