• lv
  • en

Kooperatīvās sabiedrības izmaiņas padomes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce, ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce. Padomes loceklis ir uzskatāms par ieceltu amatā ar lēmuma brīdi, ja vien lēmumā nav noteikts vēlāks amatā stāšanās datums. Padomes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: