• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības prokūras izdošana

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma 2.veidlapu paraksta valde.


Papildus informācija:

  • Pieteikumā norādāms prokūrista vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi un adrese, kurā tā sasniedzama) un pārstāvības tiesību apjoms
  • Ja prokūristam ir tiesības atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamos īpašumus, tas ir konkrēti atzīmējams pieteikumā
  • Vairākām personām vienlaicīgi var izdot kopprokūru. Šādā gadījumā kopprokūra izdodama vismaz divām personām kopā, kurām ir tikai kopīgas pārstāvības tiesības
2. veidlapa
33,8KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.