• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības statūtu izmaiņas

1. Kopsavilkums

Statūtu izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā.

Norādām, ka ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kooperatīvās sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrības/ politiskās partijas biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 6.veidlapa
  • Statūtu jaunā redakcija un statūtu grozījumu teksts, kuru paraksta valde
  • Biedru kopsapulces vai pārstāvju sapulces protokols, kurā lemts par grozījumu izdarīšanu statūtos, kuru paraksta sapulces vadītājs un protokolists
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas