• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības statūtu izmaiņas

2. Statūti

Statūtu jaunā redakcija un statūtu grozījumu tekstu paraksta valde.


Dokumentā jānorāda:

 • Kooperatīvās sabiedrības nosaukums;
 • Darbības mērķi un uzdevumi;
 • Darbības termiņš (ja kooperatīvā sabiedrība dibināta uz noteiktu laiku);
 • Valdes skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;
 • padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome);
 • Pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība (ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce);
 • Pamatkapitāla minimālais lielums un pajas nominālvērtība;
 • Iestāšanās maksas un biedra naudas lielums (ja tādas paredzētas);
 • Kritēriji biedra statusa iegūšanai;
 • Citi noteikumi, kas nav pretrunā ar likumu (nav obligāti)
 • Statūtu apstiprināšanas datums
Kooperatīvās sabiedrības statūtu paraugs
13,6KB , DOCX , atjaunots