• lv
  • en

Kooperatīvās sabiedrības izmaiņas valdes pārstāvības tiesībās

1. Kopsavilkums

Nosakot pārstāvības tiesības, jāievēro princips, ka katram valdes loceklim ir reālas pārstāvības tiesības. Piemēram, ja ir divi valdes locekļi, nevar vienam noteikt atsevišķas, bet otram kopīgas pārstāvības tiesības, jo šādā gadījumā otrā valdes locekļa pārstāvības tiesības būtu tikai formālas, nevis reālas.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: