• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem biedru kopsapulcē vai pārstāvju sapulcē, ja kooperatīvajai sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce, vai padome, ja kooperatīvajai sabiedrībai tāda ir izveidota. Valdes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata. Piesakot izmaiņas valdes sastāvā, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

Ja valdes loceklis pats atkāpjas no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

Kooperatīvās sabiedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.