• lv
  • en

Kooperatīvās sabiedrības izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem biedru kopsapulcē vai pārstāvju sapulcē, ja valdei paredzēta pārstāvju sapulce. Valdes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: