• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības likvidācija 1. posms

1. Kopsavilkums

Likvidācija ir veicama divos posmos. Lēmumu par darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu pieņem biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce, vai kooperatīvās sabiedrības valde normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Likvidāciju veic valdes locekļi, ja likumā, statūtos vai biedru kopsapulces lēmumā nav noteikts citādi. Ja sabiedrības likvidāciju veic vairāki likvidatori, viņiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību tikai kopīgi.

Likvidatori veic visas darbības, kas saistītas ar likvidācijas procesu.

Kooperatīvās sabiedrības biedriem ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.

 Likumā noteiktos gadījumos pieteikums izmaiņu reģistrācijai var tikt nosūtīts pārbaudei Valsts ieņēmumu dienestam. Plašāk lasiet sadaļā Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Ja ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā par darbības izbeigšanu ir veikts par pārkāpumiem, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu, vai ja kooperatīvās sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, likvidācijā ieinteresētā persona var iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Šādā gadījumā iesniedzams pieteikums par likvidatora iecelšanu, likvidatora piekrišana ieņemt amatu, kvīts vai cita informācija par valsts nodevas apmaksu Valsts kases kontā