• lv
  • en

Kooperatīvās sabiedrības likvidācija 1. posms

1. Kopsavilkums

Likvidācija ir veicama divos posmos. Lēmumu par likvidācijas procesa uzsākšanu pieņem biedru kopsapulce vai pārstāvju sapulce. Sapulce ieceļ vienu vai vairākus likvidatorus.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: