• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības likvidācija 2. posms

1. Kopsavilkums

Pēc kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņa beigām (saskaņā ar likvidācijas pirmajā posmā norādīto termiņu) Uzņēmumu reģistrā veicams likvidācijas otrais, noslēdzošais posms.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 10.veidlapa
  • Likvidācijas slēguma finanšu pārskats
  • Sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns
  • Revidenta atzinumu (ja tika veikta revidenta pārbaude)

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas pēc visu darbību pabeigšanas.

Pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā ir jābūt nokārtotām saistībām ar Valsts ieņēmumu dienestu. Pēc dokumentu saņemšanas Uzņēmumu reģistrs Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa izziņu par uzņēmuma saistību izpildi. Ja visas saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu nav izpildītas, Uzņēmumu reģistrs nevar uzņēmumu izslēgt no uzņēmumu reģistra žurnāla