• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības likvidācija 2. posms

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma 10.veidlapu paraksta likvidators.


Papildus informācija:

  • Pieteikumā likvidators apliecina, ka likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns nav apstrīdēts tiesā vai prasība tikusi noraidīta; visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta un ir segti visi likvidācijas izdevumi; sabiedrības dokumenti ir nodoti glabāšanā atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 84.pantam; visi biedri ir piekrituši sabiedrības atlikušās mantas sadalei pirms Kooperatīvo sabiedrību likuma 82. panta otrajā daļā noteiktā termiņa (ja pieteikums tiek iesniegts agrāk kā divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir paziņots biedriem)
10. veidlapa
38,4KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.