• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

KS pārveidošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pārveidošana ir process, kurā kooperatīvo sabiedrību pārveido par kapitālsabiedrību.Pārveidošanas gadījumā visa pārveidojamās sabiedrības manta pāriet iegūstošajai kapitālsabiedrībai un kooperatīvās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem). Pārveidošanas gadījumā pārveidojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Ja reorganizācijas līguma projekts ir iesniegts Uzņēmumu reģistrā un pievienots sabiedrības reģistrācijas lietai, bet tiek grozīts - sabiedrībai atkārtoti ir jāuzsāk reorganizācijas process, iesniedzot grozīto reorganizācijas līguma projektu Uzņēmumu reģistrā. Dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par grozītā reorganizācijas līguma projekta pievienošanas sabiedrības reģistrācijas lietai izskata līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ja sabiedrība jau bija izsludinājusi paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tad pēc dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, paziņojums kreditoriem izsludināms atkārtoti.

Vienlaikus norādāms, ka gadījumā, ja reorganizācijas laikā kāda no reorganizācijā iesaistītajām sabiedrībām mainījusi nosaukumu vai tikusi pārveidota par cita veida sabiedrību, tas nebūtu uzskatāma par pamatu, lai veiktu grozījumus reorganizācijas līguma projektā.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • 0 EUR
    Izmaksas

 Iesniedzamie dokumenti: