• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pārveidošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pārveidošana ir process, kurā kooperatīvo sabiedrību pārveido par kapitālsabiedrību.Pārveidošanas gadījumā visa pārveidojamās sabiedrības manta pāriet iegūstošajai kapitālsabiedrībai un kooperatīvās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem). Pārveidošanas gadījumā pārveidojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • 0 EUR
    Izmaksas

 Iesniedzamie dokumenti: