• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

KS pārveidošana 1. posms

2. Lēmums par pārveidošanu

Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce pieņem lēmumu par pārveidošanu. Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.


Dokumentā norāda:

  • Reorganizācijā iesaistītās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru
  • Iegūstošās sabiedrības (jaundibināmās kapitālsabiedrības) veidu, nosaukumu un juridisko adresi
  • Paju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
  • Paju sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības biedriem
  • Dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
  • Reorganizācijas sekas reorganizācijā iesaistīto sabiedrību darbiniekiem
  • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus