• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pārveidošana 1. posms

2. Lēmums par pārveidošanu

Kooperatīvās sabiedrības biedru kopsapulce pieņem lēmumu par pārveidošanu. Sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.


Dokumentā norāda:

  • reorganizācijā iesaistītās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;
  • iegūstošās sabiedrības (jaundibināmās kapitālsabiedrības) veidu, nosaukumu un juridisko adresi;
  • paju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
  • paju sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības biedriem;
  • dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
  • reorganizācijas sekas reorganizācijā iesaistīto sabiedrību darbiniekiem;
  • reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.