• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pārveidošana 2. posms

5. Dalībnieku reģistra nodalījums

Ja kooperatīvo sabiedrību pārveido par sabiedrību ar ierobežotu atbildību, tad iesniedzams arī dalībnieku reģistra nodalījums.

Dalībnieku reģistra nodalījums ir dokuments, kurā norādīts pilns dalībnieku sastāvs un daļu sadalījums. To paraksta valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis uz pilnvaras pamata, kuru parakstījuši visi valdes locekļi.


Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums (firma);
 • juridiskā adrese;
 • dokumenta nosaukums “dalībnieku reģistra nodalījums”;
 • nodalījuma kārtas numurs;
 • nodalījuma datums;
 • ziņas par dalībniek-u/iem, ja dalībnieks ir fiziska persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adrese, kurā tas sasniedzams;
 • ziņas par dalībniek-u/iem, ja dalībnieks ir juridiska persona vai personālsabiedrība: nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;
 • ieraksta kārtas numurs;
 • daļu kārtas numuri;
 • katra dalībnieka piederošo daļu skaits;
 • daļas nominālvērtība;
 • daļu apmaksas termiņš (ja daļas vēl nav apmaksātas);
 • daļu apmaksas datums (ja daļas jau ir apmaksātas);
 • ja daļas kopīgi pieder vairākām personām, norādāms dalībnieku kopīgais pārstāvis, kurš iecelts Komerclikuma 157.pantā noteiktajā kārtībā, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams.

Dibinot sabiedrību, sastādāms nodalījums ar kārtas numuru 1. Par katru dalībnieku tiek veikts atsevišķs ieraksts, ierakstu numerācija jāsāk ar numuru 1 (piemēram, ja ir trīs dalībnieki, norādāmi ierakstu kārtas numuri 1, 2 un 3). Daļu kārtas numuri norādāmi atbilstoši katram dalībniekam piederošo daļu skaitam (piemēram, ja ir divi dalībnieki, un katram pieder pa 10 daļām, attiecīgi norādāmi daļu kārtas numuri 1-10 un 11-20).

Dalībnieku reģistra nodalījums
17,6KB , DOCX , atjaunots

Videopamācība Kā aizpildīt dalībnieku reģistra nodalījumu? Palīgs uzņēmējiem dalībnieku reģistra nodalījuma sagatavošanā. Video uzzināsi

 • kā sagatavot pirmo dalībnieku reģistra nodalījumu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā,
 • kā atkārtoti aizpildīt dalībnieku reģistra nodalījumu (no 5:09)