• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pārveidošana 2. posms

3. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus.


Dokumentā jānorāda:

  • nosaukums (firma);
  • darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
  • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
  • pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi);
  • valdes skaitlisko sastāvu, ja tāds paredzēts;
  • padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome;
  • īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
  • citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams);
  • parakstīšanas vieta un datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki un amatpersonas, kā arī dalībnieku daļu sadalījumu.

Statūtu paraugs
19,5KB , DOCX , atjaunots