• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības pievienošana 1. posms

1. Kopsavilkums

Pievienošana ir process, kurā kooperatīvā sabiedrība (pievienojamā sabiedrība) nodod visu savu mantu citai kooperatīvajai sabiedrībai (iegūstošā sabiedrība).

Pievienošanas gadījumā pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Tās rezultātā visas pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai un pievienojamās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās sabiedrības biedriem. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: