• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības sadalīšana 1. posms

1. Kopsavilkums

Sadalīšana ir process, kurā kooperatīvā sabiedrība (sadalāmā sabiedrība) nodod savu mantu vienai sabiedrībai vai vairākām citām sabiedrībām (iegūstošās biedrības) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Sašķelšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu (tiesības un saistības) divām vai vairākām iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas (tiesības un saistības) vienai iegūstošajai sabiedrībai vai vairākām šādām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt. Iegūstošā sabiedrība var būt jau esoša vai jaundibināma sabiedrība. Reorganizācija veicama divos posmos.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana
  • 0 EUR
    Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti: