• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

KS sadalīšana 1. posms

1. Kopsavilkums

Sadalīšana ir process, kurā kooperatīvā sabiedrība (sadalāmā sabiedrība) nodod savu mantu vienai sabiedrībai vai vairākām citām sabiedrībām (iegūstošās biedrības) sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. Sašķelšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu (tiesības un saistības) divām vai vairākām iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas (tiesības un saistības) vienai iegūstošajai sabiedrībai vai vairākām šādām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt. Iegūstošā sabiedrība var būt jau esoša vai jaundibināma sabiedrība. Reorganizācija veicama divos posmos.

Ja reorganizācijas līguma projekts ir iesniegts Uzņēmumu reģistrā un pievienots sabiedrības reģistrācijas lietai, bet tiek grozīts - sabiedrībai atkārtoti ir jāuzsāk reorganizācijas process, iesniedzot grozīto reorganizācijas līguma projektu Uzņēmumu reģistrā. Dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par grozītā reorganizācijas līguma projekta pievienošanas sabiedrības reģistrācijas lietai izskata līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ja sabiedrība jau bija izsludinājusi paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tad pēc dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, paziņojums kreditoriem izsludināms atkārtoti.

Vienlaikus norādāms, ka gadījumā, ja reorganizācijas laikā kāda no reorganizācijā iesaistītajām sabiedrībām mainījusi nosaukumu vai tikusi pārveidota par cita veida sabiedrību, tas nebūtu uzskatāma par pamatu, lai veiktu grozījumus reorganizācijas līguma projektā.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • 0 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti: