• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

KS sadalīšana 2. posms

4. Pārbaudi adresi

Kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese ir adrese, kuru tā izmanto oficiālai saziņai.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • Adresei jāsakrīt ar konkrētu Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude veicama Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv
  • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese