• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības sadalīšana 2. posms

3. Statūti

Pēc dibināšanas līguma pieņemšanas tiek sagatavots statūtu projekts.


Dokumentā jānorāda:

 • Kooperatīvās sabiedrības nosaukums
 • Darbības mērķi un uzdevumi
 • Darbības termiņš (ja kooperatīvā sabiedrība dibināta uz noteiktu laiku)
 • Valdes skaitliskais sastāvs, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi
 • Padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome)
 • Pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība (ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju sapulce)
 • Pamatkapitāla minimālais lielums un pajas nominālvērtība
 • Iestāšanās maksas un biedra naudas lielums (ja tādas paredzētas)
 • Kritēriji biedra statusa iegūšanai
 • Citi noteikumi, kas nav pretrunā ar likumu (nav obligāti)
Kooperatīvās sabiedrības statūtu paraugs
13,6KB , DOCX , atjaunots