• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības saplūšana 1. posms

2. Reorganizācijas līguma projekts

Katra reorganizācijā iesaistītā sabiedrība sastāda reorganizācijas līguma projektu, ko paraksta katras sabiedrības valde.


Dokumentā norāda:

  • visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumus, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus;
  • iegūstošās sabiedrības (jaundibināmās sabiedrības) nosaukumu un juridisko adresi;
  • paju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
  • paju sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības biedriem;
  • dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
  • reorganizācijas sekas reorganizācijā iesaistīto sabiedrību darbiniekiem;
  • reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.