• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības saplūšana 2. posms

6. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


Valsts nodeva par katru iesaistīto sabiedrību

70,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums

Maksājama valsts nodeva par katru iesaistīto sabiedrību, ja ir divas iesaistītās sabiedrības, kopējā nodeva ir 140 EUR.

 

Valsts nodeva par jaunas kooperatīvās sabiedrības reģistrāciju

150,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums