• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles reģistrācija uzņēmumu reģistra žurnālā

1. Kopsavilkums

Kooperatīvās sabiedrības filiāle jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.