• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles reģistrācija uzņēmumu reģistra žurnālā

4. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma 5. veidlapu paraksta kooperatīvās sabiedrības valde.


Papildus informācija:

  • pieteikuma 5. veidlapā norāda ziņas par pilnvaroto pārstāvi/-jiem, kas ir pilnvarots/-i pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī to pilnvarojuma apjomu.
5. veidlapa
40,3KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.