• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles juridiskās adreses maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties kooperatīvās sabiedrības juridiskajai adresei vai veicot izmaiņas filiāles juridiskajā adresē, tās piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā.

Juridiskā adrese var mainīties uz kooperatīvās sabiedrības filiāles pieteikuma vai pašvaldības lēmuma pamata. Ja juridiskā adrese mainīta pēc pašvaldības lēmuma, par tās aktualizāciju uzņēmumu reģistra žurnālā nav jāmaksā valsts nodeva.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.