• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties kooperatīvās sabiedrības nosaukumam vai veicot izmaiņas filiāles nosaukumā, tās piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.