• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles izmaiņas informācijā par personas datiem

1. Kopsavilkums

Mainoties personas datiem, izmaiņas ir piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no informācijas uzzināšanas/ izmaiņām.

Ja mainās informācija par personu, kurai ir piešķirts Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama tikai pieteikuma 6. veidlapa, bet valsts nodeva nav maksājama, vai arī paziņojums par to sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv.