• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles pilnvarotās personas atcelšana

1. Kopsavilkums

Pilnvaroto personu atceļ kooperatīvā sabiedrība vai pilnvarotā persona pati atkāpjas no amata. Izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.