• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Kooperatīvās sabiedrības filiāles pilnvarotās personas iecelšana

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistra žurnālā tiek ierakstīta fiziska persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt kooperatīvo sabiedrību darbībās, kas saistītas ar filiāli. Uzņēmumu reģistra žurnālā var ierakstīt neierobežotu skaitu pilnvaroto personu. Uzņēmumu reģistra žurnālā tiek ierakstīts katras pilnvarotās personas pilnvarojuma apjoms, ko nosaka kooperatīvā sabiedrība.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.