• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Latvijas komersanta filiāles izmaiņas informācijā par prokūristu vai reģistrētu prokūru

2. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Pieteikuma veidlapu KR18 paraksta komersants vai viņa likumiskais pārstāvis. Ja mainījušies prokūrista personas dati, pieteikumu ir tiesīga parakstīt filiāles pilnvarotā persona.


Papildus informācija:

  • Pieteikuma veidlapā KR18 jāizpilda 3.16. apakšpunkts

Ja mainās personas dati par prokūristu, kam ir Latvijas Republikas personas kods, iesniedzama tikai pieteikuma veidlapa KR18, kā arī nav jāmaksā valsts nodeva, vai arī paziņojums par to sūtāms uz Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv.

KR18 veidlapa
95,6KB , DOCX , atjaunots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.