• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskas apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona.

  • pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR
  • dibinātāji ir tikai fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci
  • dalībnieki ir tikai fiziskās personas, un to maksimālais skaits ir pieci
  • valdes locekļu amatus var ieņemt tikai sabiedrības dalībnieki
  • dalībnieks vienlaikus drīkst būt tikai vienā mazkapitāla SIA