• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Licences

20. Citi pakalpojumi

Speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

Izsniedz: Valsts Vides dienesta Radiācijas drošības centrs

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/radiacijas-drosibas-centrs/licencesana/ 


Tehniskie noteikumi darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

Izsniedz: Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvalde

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/


Tehniskie noteikumi virszemes ūdensobjektu tīrīšanai vai padziļināšanai

Izsniedz: Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvalde

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/


Tehniskie noteikumi ostas akvatorijas tīrīšanai vai padziļināšanai

Izsniedz: Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvalde

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/


Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

Izsniedz: Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvalde

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vvd.gov.lv/


Speciāla atļauja (licence) darbam ar perkursoriem

Izsniedz: Zāļu valsts aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: http://www.zva.gov.lv/?id=598&sa=598&top=112 


Saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācija saimnieciskās darbības vietu reģistrā

Izsniedz: VSIA "Latvijas proves birojs"

Informācijas atrašanas vieta: http://www.prove.lv/businessmen/index.php  


 Sertifikāts par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Atļauja vienreizējai darbībai (pārvietošanai, realizācijai, nodošanai glabāšanā citām personām vai iznīcināšanai)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Atļauja naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-nodokla-nodrosinajumi


Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-nodokla-nodrosinajumi


Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās  ekonomiskajās zonās)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām personām)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi vai https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas    


Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (juridiskām personām)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanas vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  vai https://www.vid.gov.lv/lv/akcizes-jomas-pakalpojumi


Atļauja pagaidu ievešanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās  vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja ievešanai pārstrādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas   


Atļauja izvešanai pārstrādei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja muitas brokeru darbībai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas   


Atļauja pārstrādei muitas kontrolē

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Muitas noliktavas turēšanas atļauja

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Vienkāršoto procedūru atļauja

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas 


Atļauja ievest preces labdarībai vai filantropiskai darbībai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja īpašai izlietošanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja regulārajai kuģu satiksmei

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja tranzīta vienkāršojumiem jūras pārvadājumos

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja tranzīta vienkāršojumiem gaisa pārvadājumos

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atzītā komersanta sertifikāts

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Preču izcelsmes un statusa apliecinošie sertifikāti (EUR.1;EUR.MED;A.TR)

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Pilnvara preču izcelsmes deklarēšanai uz rēķina-faktūras

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas


Saistošā izziņa par izcelsmi

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Saistošā izziņa par tarifu

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas   


Atļauja izmantot vispārējo galvojumu muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – un pārējo muitas procedūru (izņemot muitas procedūru - tranzīts) nodrošināšanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Atļauja izmantot vispārējo galvojumu vai atbrīvojumu no galvojuma tranzīta muitas procedūras izpildes nodrošināšanai

Izsniedz: Valsts ieņēmumu dienests

Informācijas atrašanās vieta: https://www.vid.gov.lv/lv/licences-un-atlaujas  


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju?
Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu.

Atsauksme par kvalitāti