• lv
  • en

Licences

11. Finanšu un apdrošināšanas darbības

Saimnieciskās darbības vietas ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem reģistrācija saimnieciskās darbības vietu reģistrā.

Izsniedz: VSIA „Latvijas proves birojs”

Informācijas atrašanas vieta: http://www.prove.lv/businessmen/index.php   

 

Privatizācijas sertifikātu tirdzniecības starpnieka licence (saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2007 noteikumu Nr.711 “Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības  sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību”).

Izsniedz: Ekonomikas ministrija (Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisija).

Kontaktpersona: Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas eksperts Alvis Bernāns, 67013153, Alvis.Bernans@em.gov.lv.Speciālā atļauja (licence) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. 

Izsniedz: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

Informācijas atrašanās vieta: http://ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-kreditsana  

Kontakpersona: Patērētāju tiesību aizsardzības centra Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta vecākā eksperte Madara Vilkriste, tālrunis: 67388642; e-pasts: Madara.Vilkriste@ptac.gov.lv.

 

Speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai.

Izsniedz: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Informācijas atrašanās vieta: http://ptac.gov.lv/lv/content/paradu-arpustiesas-atgsana  

Kontaktpersona: Patērētāju tiesību aizsardzības centra Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta vecākā eksperte Madara Vilkriste, tālrunis: 67388642; e-pasts: Madara.Vilkriste@ptac.gov.lv.