• lv
  • en

Licences

14. Izglītība

Licence par tiesībām nodarboties ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

Izsniedz: Satiksmes ministrija.

Informācijas atrašanas vieta: www.csdd.lv/

Atbilstības sertifikāts - Jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu īstenošana (Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumi Nr.1065 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību””). Izsniedz: Satiksmes ministrija.

Informācijas atrašanas vieta: www.lja.lv  

Vispārējās izglītības programmu vai profesionālās izglītības programmu licencēšana.

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://ikvd.gov.lv/registracija/ 


Izglītības iestāžu reģistrācija.

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/ 

Augstskolu un to filiāļu reģistrācija.

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.ikvd.gov.lv/augstskolu-registrs.html  

Zinātnisko institūciju reģistrācija.

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.ikvd.gov.lv/zinatnisko-instituciju-registrs.html 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija.

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html 

Izglītības iestāžu un/vai izglītības programmu (izņemot augstskolas un koledžas, pirmsskolas izglītības iestādes un programmas, profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes, neformālās izglītības programmas un profesionālās augstākās izglītības programmas) un eksaminācijas centru akreditācija.

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://ikvd.gov.lv/akreditacija/

Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertificēšana

Izsniedz: Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/ 

 

Mācību atļauja traktortehnikas vadītāju apmācībai

Izsniedz: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Informācijas atrašanas vieta: www.vtua.gov.lv