• lv
  • en

Licences

12. Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Atļauja Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai.

Izsniedz: Zāļu valsts aģentūra.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.zva.gov.lv

 

Atļauja klīniskās izpētes uzsākšanai

Izsniedz: Zāļu valsts aģentūra.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.zva.gov.lv/?id=345&sa=345&top=313 

 

Atļauja zāļu paraugu importam Latvijas Republikā

Izsniedz: Zāļu valsts aģentūra.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.zva.gov.lv/index.php?id=419&top=3&large

 

Speciālā atļauja (licence) apsardzes darbības veikšanai (apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai; fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai; inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai; tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai).

Izsniedz: Valsts policija.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vp.gov.lv   sadaļa > Pakalpojumi > Licences, sertifikāti, atļaujas.

 

Speciālā atļauja (licence) detektīvdarbības veikšanai.

Izsniedz: Valsts policija.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vp.gov.lv   sadaļa > Pakalpojumi > Licences, sertifikāti, atļaujas.

 

Sertifikāts detektīvdarbības veikšanai.

Izsniedz: Valsts policija.

Informācijas atrašanas vieta: http://www.vp.gov.lv    sadaļa > Pakalpojumi > Licences, sertifikāti, atļaujas.