• lv
  • en

Licences

16. Veselība un sociālā aprūpe

Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija.

Izsniedz: Veselības inspekcija

Informācijas atrašanas vieta:

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/vides-veseliba/risks/_2132  

 

Ārstniecības iestāžu reģistrācija.

Izsniedz: Veselības inspekcija

Informācijas atrašanas vieta:

 http://vi.gov.lv/lv/veselibas-aprupe/arstniecibas-iestazu-registracija  

 

Speciālā atļauja (licence) veterinārfarmaceitiskajai darbībai (veterinārās aptiekas darbībai, veterināro zāļu lieltirgotavas darbībai un veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai) - MK 11.01.2011 Nr.35 „Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai”;

Izsniedz: Pārtikas un veterinārais dienests

Pieteikumu formas atļauju, licenču un sertifikātu saņemšanai atrodamas PVD mājas lapā: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/veidlapas?nid=2097#jump

 

Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/turpināšanai (prasība obligāta bērnu nometnēm, izglītības iestādēm, kā arī bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem).

Izsniedz: Veselības inspekcija

Informācijas atrašanas vieta:

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p184/ProcesaApraksts