• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA reģistrācija komercreģistrā

11. Apmaksā nodevas

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevu var veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas elektroniski vai pa pastu.


Reģistrācija 1 - 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 1 dibinātāja mazkapitāla SIA reģistrāciju

20,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase; Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda reģistrācijas numurs (ja tāds ir), nosaukums un pakalpojums, par ko tiek veikts maksājums

Reģistrācija 3 darba dienu laikā

Valsts nodeva par 2 un vairāk dibinātāju mazkapitāla SIA reģistrāciju

20,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase; Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums

Reģistrācija 1 darba dienas laikā

Valsts nodeva par 2 un vairāk dibinātāju mazkapitāla SIA reģistrāciju

60,00 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase; Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jānorāda par ko veikts maksājums