• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA reģistrācija komercreģistrā

3. Lēmums par dibināšanu vai dibināšanas līgums

Ja ir viens dibinātājs, sastādāms dibināšanas lēmums. Ja ir divi vai vairāki dibinātāji – slēdzams dibināšanas līgums. Dibināšanas lēmumu paraksta dibinātājs, dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • ziņas par dibinātāj-u/iem: ziņas par dibinātājiem: vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietu;
 • nosaukums (firma);
 • pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
 • katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijai apmaksājamā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi;
 • katram dibinātājam pienākošo daļu skaitu atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai;
 • dibināšanas izdevumu pieļaujamais apmērs un to segšanas kārtība;
 • jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā (nav obligāti jānorāda);
 • valdes locekļu vārdi, uzvārdi, personas kodi un dzīvesvieta;
 • padomes locekļu vārdi, uzvārdi, personas kodi un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome);
 • revidenta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts;
 • citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;
 • parakstīšanas vieta un datums.

Ja personai nav Latvijas Republikas personas koda, tad norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi.

Dibināšanas lēmums
26,7KB , DOCX , atjaunots
Dibināšanas līgums
27,5KB , DOCX , atjaunots

Dibināšanas lēmums (ENG)
30,3KB , DOCX , izveidots
Dibināšanas līgums (ENG)
34,5KB , DOCX , izveidots