• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA reģistrācija komercreģistrā

5. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitāla lielums sastāv no daļu skaita un daļas nominālvērtības reizinājuma;
  • pamatkapitāls izsakāms euro. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu;
  • minimālais pamatkapitāla lielums ir 0,01 EUR, maksimālais - 2799,99 EUR
  • pamatkapitāls apmaksājams tikai ar naudas ieguldījumu, ko apmaksā dibinātāji;
  • līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams pilnā apmērā;
  • dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā vai dibinātāji pieteikumā apliecina pamatkapitāla apmaksu.