• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA reģistrācija komercreģistrā

5. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • Pamatkapitāla lielums sastāv no daļu skaita un daļas nominālvērtības reizinājuma
  • Pamatkapitāls izsakāms euro. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu.
  • Minimālais pamatkapitāla lielums ir 0,01 EUR, maksimālais - 2799,99 EUR
  • Pamatkapitāls apmaksājams tikai ar naudas ieguldījumu, ko apmaksā dibinātāji
  • Līdz pieteikuma iesniegšanai pamatkapitāls apmaksājams pilnā apmērā
  • Dibinātāji uz dibināmās sabiedrības vārda atver bankā kontu, organizē naudas iemaksāšanu tajā vai dibinātāji pieteikumā apliecina pamatkapitāla apmaksu