• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dalībnieku reģistra nodalījuma sastādīšana

1. Kopsavilkums

Pienākums sagatavot sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījumu ir attiecīgās sabiedrības valdei. Taču Komerclikuma 187.1 pantā noteiktos gadījumos dalībnieku reģistra nodalījumu var sastādīt Uzņēmumu reģistra valsts notārs.

  • līdz 30 dienām (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana
  • no 20,00 EUR
    Izmaksas

Iesniedzamie dokumenti:

  • daļu ieguvēja paziņojums par daļu iegūšanu;
  • dokuments, uz kura pamata daļas iegūtas, vai tā notariāli apliecinātu kopija;
  • maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu 20 EUR apmērā.