• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA izmaiņas dalībnieku reģistrā

1. Kopsavilkums

Dalībnieku reģistrs sastāv no atsevišķiem nodalījumiem, katrā nodalījumā ir atspoguļots pilns aktuālais dalībnieku sastāvs.  Izmaiņas nodalījumā veicamas, ja tiek atsavinātas daļas, mainās informācija par dalībnieku, notiek pamatkapitāla palielināšana.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no dalībnieku reģistra nodalījuma parakstīšanas.

Ja vienlaicīgi tiek veiktas divas darbības (piemēram, pamatkapitāla palielināšana un daļu atsavināšana), par katru no šīm situācijām iesniedzams atsevišķs dalībnieku reģistra nodalījums