• lv
  • en

Mazkapitāla SIA izmaiņas valdes sastāvā

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām valdes sastāvā pieņem dalībnieku sapulce. Valdes skaitliskajam sastāvam un valdes locekļu pārstāvības tiesību apjomam ir jāatbilst statūtos noteiktajam. Valdi ieceļ uz nenoteiktu termiņu, izņemot, ja statūtos ir paredzēts noteikts termiņš. Valdes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: