• lv
  • en

Mazkapitāla SIA padomes sastāva maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām padomes sastāvā pieņem dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce var lemt par katra padomes locekļa iecelšanu vai atcelšanu atsevišķi. Ja statūtos ir paredzēts akciju sabiedrībām piemērojamais padomes regulējums par padomes iecelšanu, dalībnieku sapulcei jāievēl viss padomes sastāvs vienlaicīgi. Padomes loceklim ir tiesības pašam atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: