• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana

1. Kopsavilkums

Pamatkapitālu drīkst palielināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā noteikti pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. Pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu valde iesniedz pēc pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādītā apmaksas termiņa beigām vai pēc tam, kad apmaksāts viss izsludinātais pamatkapitāls (ja pamatkapitāls apmaksāts pirms attiecīgā termiņa beigām). Pamatkapitāls uzskatāms par palielinātu un tiesības, kas izriet no jaunajām daļām, rodas ar dienu, kad komercreģistrā ierakstīts jaunais pamatkapitāla lielums.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no dalībnieku reģistra nodalījuma parakstīšanas.

Ja pamatkapitāls tiek palielināts, tajā ieskaitot pozitīvo starpību vai obligāto rezervi, nav iesniedzami dokumenti, kas apliecina to ieskaitīšanu pamatkapitālā