• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana

4. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus paraksta valde.


Dokumentā jānorāda:

 • nosaukums (firma);
 • reģistrācijas numurs;
 • pamatkapitāla palielināšanas veidu;
 • palielinātā pamatkapitāla lielumu un apmēru, par kādu tas palielināts;
 • jauno daļu skaitu;
 • daļas nominālvērtību;
 • daļas cenu, ja ir noteikts daļas uzcenojums;
 • daļu apmaksas veidu;
 • termiņu, kādā trešās personas iesniedz pieteikumus daļu iegūšanai, ja pamatkapitāls tiek palielināts, uzņemot jaunus dalībniekus;
 • jauno daļu apmaksas termiņu ar tādu aprēķinu, lai jaunā daļa būtu pilnīgi apmaksāta ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu;
 • termiņu, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi;
 • citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu;
 • vieta un datums.
Neaizpildīts pamatkapitāla palielināšanas noteikumu paraugs
13,7KB , DOCX , izveidots