• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšana

2. Pamatkapitāls

Pamatkapitāls ir nauda un citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas kapitālsabiedrībā uzņēmējdarbības uzsākšanai un turpināšanai.


Nosacījumi:

  • pamatkapitālu var palielināt, izdarot naudas ieguldījumu (ievērībai - maksājumu pakalpojuma sniedzēja izziņai vai citam dokumentam par daļas apmaksu svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā);
  • pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai;
  • pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot obligāto rezervi.

Pamatkapitālu nevar palielināt ar mantisko ieguldījumu, pat ja tas tiek palielināts līdz vismaz 2800 EUR.