• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Mazkapitāla SIA statūtu izmaiņas

5. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz šiem dokumentiem: statūtu jaunās redakcijas, dalībnieku sapulces protokola vai lēmuma.


Parakstus var apliecināt:

  • pie zvērināta notāra;
  • bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra;
  • dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.